Regnskapsrevisjon i Hedmark

Vi utfører hvert år regnskapsrevisjon for kunder som holder til i Hedmark. Formålet med en regnskapsrevisjon er å kunne bekrefte at det ikke finnes noen større avvik eller feil i en virksomhets regnskap. Våre revisorer har lang erfaring i arbeid med regnskapsrevisjon og andre oppgaver som faller inn under regnskap.

For kommuner er revisjonsplikten regulert i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner fra 2004. Revisjonsplikten inkluderer både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det er også mulig for de kommunale kontrollutvalgene å bestille selskapskontroll hos oss.

I tillegg til tjenester som regnskapsrevisjon, undersøkelser, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, kan vi også gi bistand og veiledning i områder som kommunal regnskapsføring, avgiftsproblematikk, kvalitetssikring av reglementer og økonomisk internkontroll. Vi utfører også vurderinger av kommunens finansforvaltning og IT-revisjon dersom det er ønskelig.

Regler om uavhengighet i regnskapsrevisjon


Vi er veldig varsomme med at vi aldri setter vår uavhengige posisjon på spill når vi utfører regnskapsrevisjon. Dette er nødvendig for at vi skal kunne utføre revisjonsoppgaver og rapportere det vi finner. Vi har i dag 17 erfarne medarbeidere med høy kompetanse på regnskapsrevisjon og kommunal sektor.