Revisjon i kommunal sektor i Hedmark

Hedmark Revisjon IKS har opparbeidet seg kompetanse om kommunale forhold, og vi er til enhver tid oppdatert slik at vi kan forholde oss til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Vi utfører hovedsaklig to typer revisjon, regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Våre erfarne revisorer er hentet spesielt med tanke på revisjon i kommunal sektor og derfor har vi også i dag et godt renommé.

En økonomisk revisjon er påkrevd slik at man hurtig kan oppdage feil og mangler ved regnskapene, og ved en forvaltningsrevisjon handler det om å gjøre systematiske undersøkelser som blant annet omfatter vurderinger av økonomi, etterlevelse av regler, produktivitet og andre faktorer ut fra myndighetenes vedtak. En slik revisjon vil omfatte tre forskjellige undersøkelser; beskrivende undersøkelser, vurderende undersøkelser og årsaksundersøkelser.

I tillegg til å utføre revisjon kan vi gjøre undersøkelser, bistå med veiledning og utføre selskapskontroll. Det er også mulig for kommunenes kontrollutvalg å bestille selskapskontroll hos Hedmark Revisjon IKS.

Revisjon av regnskap


En regnskapsrevisjon kan være omfattende. Vi utfører blant annet revisjon av kommuneregnskap, av regnskap for kommunale og interkommunale selskap, av kirkelige fellesråd, av stiftelser, legater og fond. Med lang erfaring innen forskjellige områder i kommunene og fylkene, kan vi i dag være blant de førende på revisjon i Hedmark.