Revisjonsfirma med spesialkompetanse

Hedmark Revisjon IKS er et revisjonsfirma med spesielt høy kompetanse på regnskap og revisjon i kommunal sektor. Våre erfarne revisorer har bred bakgrunn og stor kunnskap om kommunale forhold, noe som har bidratt til at vi i dag er et velrenommert revisjonsfirma.

Som revisjonsfirma kan vi tilby tjenester som regnskapsrevisjon, undersøkelser, bistand og veiledning, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vi kan også utføre vurdering av kommunens finansforvaltning og IT-revisjon. I tillegg er det mulig for kontrollutvalg i kommunene å gi oss oppdrag om selskapsgranskning. Dette er noe vi har lang erfaring med og vi sørger for at de riktige tallene kommer frem.

Det er ekstremt viktig for oss at vi er et fullstendig uavhengig revisjonsfirma i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner. Vårt styre har ingen som helst instruksjonsmyndighet på revisjonsfaglige prioriteringer og arbeidsformer.

Revisjonsfirma og kompetansesenter


Vi ønsker både å være et revisjonsfirma som utfører tjenester for kunder i Hedmark og å være et kompetansesenter som kan fungere som en støttespiller og veileder for kommunen. Vårt mål er å bidra til å en effektiv og troverdig kommunal virksomhet.