Revisorer med bred bakgrunn i Hedmark

I dag består Hedmark Revisjon IKS av 17 revisorer som kommer fra en bred bakgrunn, men har til felles en stor kunnskap om kommunal virksomhet og revisjon. Som revisorer er vi veldig bevisst vår rolle som en uavhengig part, og derfor er vi heller ikke underlagt kommuner, stat, privat næringsliv eller andre institusjoner.

Våre revisorer kan gi bistand og veiledning om blant annet kommunal regnskapsføring, avgiftsproblematikk, økonomisk internkontroll og kvalitetssikring av rutiner og reglementer som for eksempel et finansreglement. Med sin kunnskap om kommunal sektor, kan våre revisorer bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning i kommunen.

I tillegg til bistand og veiledning kan våre revisorer utføre regnskapsrevisjon, undersøkelser, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dersom kommunen ønsker en vurdering av sin finansforvaltning eller IT-revisjon, kan våre revisorer også utføre dette. For kommunen vil vi alltid prøve å være en støttespiller som kan bidra med positive og konstruktive innspill.

Revisorer som fusjonerte


Hedmark Revisjon IKS så dagens lys den første januar i 2005, dengang som en konsekvens av en fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Siden den gang har vi etablert oss som en troverdig aktør med høy kompetanse. Våre revisorer vil alltid arbeide for å forbedre kommunens forvaltning.