Om oss

Hedmark Revisjon IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 01.01.2012 er selskapet utvidet med Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Hedmark Revisjon IKS.

Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor.

Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Løten i Kildevn 14.(se vedlagte kartskisse). Selskapet har også kontor i Kongsvinger, Fjellgata 4. Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Våre eierkommuner er:
 • Hedmark fylkeskommune 18,0%
 • Eidskog kommune 3,0%
 • Elverum kommune 9,0%
 • Engerdal kommune 1,0%
 • Grue kommune 2,5%
 • Hamar kommune 14,0%
 • Kongsvinger kommune 7,5%
 • Løten kommune 3,0%
 • Nord-Odal kommune 2%
 • Ringsaker kommune 14,5%
 • Stange kommune 8,5%
 • Stor-Elvdal kommune 1,5%
 • Sør-Odal kommune 3,5%
 • Trysil kommune 3,5%
 • Våler kommune 2,5%
 • Åmot kommune 2,5%
 • Åsnes kommune 4,0%
Selskapets øverste styringsorgan er representantskapet som består av 17 representanter, en valgt av kommunestyret i hver av eierkommunene. Representantskapet velger fire av styrets seksmedlemmer, samt personlige varamedlemmer for disse. To styremedlem velges av og blant de ansatte.

Vår uavhengighet og suverenitet i forhold til å kunne utføre revisjonsoppgaver og rapportere det vi finner nødvendig til eierkommunene er også hjemlet i Forskrift om revisjon. Selskapsavtalen som er inngått mellom eierne, utdyper at styret ikke har instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og arbeidsform.

Selskapet er bedriftsmedlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) www.nkrf.no og underlagt NKRFs kvalitetskontroll. På arbeidsgiversiden er selskapet tilknyttet Kommunens Sentralforbund (KS Bedrift), se www.ks.no.