Tjenester

  • Regnskapsrevisjon
  • Undersøkelser
  • Bistand og veiledning
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
Revisjonsplikten for kommuner er regulert i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15. juni 2004 som er gitt med hjemmel i Kommuneloven §§ 78 og 79. Revisjonsplikten omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Selskapet utfører også vurdering av kommunens finansforvaltning og IT-revisjon.

Kontrollutvalgene i kommunene kan også bestille selskapskontroll hos Hedmark Revisjon IKS, jf Kommunelovens § 80.