Regnskapsrevisjon

 - Revisjon av kommuneregnskap
- Revisjon av regnskap for kommunale foretak
- Revisjon av regnskap for interkommunale selskap
- Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd
- Revisjon av stiftelser, legater og fond
- Revisjon av beboer- og pasientregnskap
- Revisjon av spillemiddelregnskap
- Særattestasjoner og revisjonsuttalelser
- Vurdering av opplegg for økonomisk intern kontroll
.........................................................................................

LEDIG STILLING SOM REVISOR

Vi søker en regnskapsrevisor til vårt kontor i Løten. Stillingen omfatter revisjon av alle typer kunder som er tillagt vår oppdragsportefølje. Du vil arbeide i team med andre revisorer ledet av en oppdragsansvarlig revisor.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjon
  • Rådgivning og bistand ovenfor kunder i avgifts- og regnskapsmessige spørsmål
  • Bidragsyter med hensyn til metodisk utvikling

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning, fortrinnsvis tre år ved høyskole/universitet etc.
  • Ønskelig med erfaring fra revisjon av offentlig sektor, men ikke en forutsetning
  • Ønskelig med noe regnskapserfaring
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
  • Høy integritet, gode samarbeidsevner og godt humør
  • Strukturert og ansvarsbevisst

Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø hvor høy kompetanse og faglig utvikling har stort fokus.

Hedmark Revisjon IKS består av to kontorer, hhv. i Kongsvinger og i Løten. Selskapet har kunder i Hedmark fylke. Virksomheten gjennomfører revisjon av kommuner og kommunale foretak m.m. på oppdrag fra fylkesting og kommunestyrer, og øvrige virksomheter på vegne av eiere, styrer og råd. Vi er i dag 25 ansatte, 9 ansatte i Kongsvinger og 16 ansatte i Løten. Totalt 15 revisorer jobber med regnskapsrevisjon og beslektede tjenester, mens 8 revisorer er dedikert forvaltnings-revisjon og selskapskontroll.

Lønnsbetingelser avtales nærmere iht. selskapets lønns- og stillingsstruktur.

Stillingen er ledig for umiddelbar tiltredelse. Søknadsfrist er 23. juni 2016. Søknad sendes post@hedmark-revisjon.no merket «ledig stilling». Originale vitnemål og attester medtas til intervju.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Morten Alm Birkelid, tlf. 911 00 413 eller oppdragsansvarlig revisor Reidun Vie, tlf. 934 90 506.