Undersøkelser

 Undersøkelser på bakgrunn av konkrete bestillinger:
- Misligheter
- Granskinger

Selskapet har i 2010 bistått kontrollutvalgene i Elverum og Hamar med å tilrettelegge konkurransgrunnlaget for følgende undersøkelser:

-Gjennomgang av beslutnings- og saksbehandlingsprosessene for etablering og
utvidelse av selskapet Hera Vekst AS (Elverum)

- Gransking av "Briskeby-saken" (Hamar)