Sekretariat for kontrollutvalg

Selskapet Kontrollutvalgstjenester AS ved Kjetil Solbrækken, lokalisert på Gjøvik, er valgt som kontrollutvalgssekretær for de 4 kommunene på Hedemarken. De 5 kommunene i Sør-Østerdal har opprettet et sekretariat som et interkommunalt samarbeid. Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal har kontorsted på Rena, og sekretær er Kristin Moe. De 7 kommunene i Glåmdal har organisert sekretariatet i et interkommunalt selskap. Sekretariatet har lokaler i Fjellgata 4 i Kongsvinger. Leder for sekretariatet er Torgun M. Bakken. Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg betjenes av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet på Lillehammer som er et interkommunalt samarbeid tilsvarende det i Sør-Østerdal. Leder for sekretariatet er Øyvind Nyhus.

Kontrollutvalgssekretariatene kan nås på følgende adresser:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes:

Glåmdal Sekretariat IKS
v/Torgun M. Bakken
Kongsvinger rådhus
2226 KONGSVINGER
torgunm.bakken@gs-iks.no
Tlf 977 36 379

Hedmark fylkeskommune:

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet
v/ Oppland fylkeskommune
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
ksi@oppland.org
Tlf 61 28 93 57/906 41 298

Hamar, Løten, Stange og Ringsaker:

Kontrollutvalgstjenester AS
v/ Kjetil Solbrækken
Teknologivn 6
2815 GJØVIK
kjetil@kontrollutvalget.no
Tlf 995 77 903

Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot:

Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal
v/ Kristin Moe
Torget 1
2450 RENA
kristin.moe@amot.kommune.no
Tlf 951 33 187